Dekorativ bild för energisorter

Förnybar och fossilfri el – i stora mängder

I the Power Region tar vi höjd

Vi lyssnar på Nordiska ministerrådets vision som säger att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Sveriges åtaganden för att nå Parisavtalet motsvarar en utsläppsminskning av växthusgaser på mellan fem och åtta procent per år. 

I vår region väljer vi en högre målsättning: minst tio procent. Dessutom säger vår regions klimatstrategi att vi ska vara helt fossilbränslefria år 2030, ett ambitiösare mål än Sverige som helhet.

Hur vågar vi?

Det är inte för inte som vi kallar oss the Power Region. Här finns mycket el och den är redan idag är helt fossilfri och förnybar. Vi har dessutom kommit långt i vår omställning av förnybara drivmedel och elektrifiering av fordonsflottan så vi känner oss trygga när vi pratar om hållbarhet. 

I grunden bygger vårt hållbara arbete på hur vi jobbar integrerat med de hållbara energikällor som finns. Med ett antal experter inom varje område blir det enkelt att satsa och hela tiden sträva mot våra högt satta mål. Vi hoppas att fler vill sälla sig till vår skara av modiga, framåtsträvande och ambitiösa människor. Välkommen till the Power Region.

Vatten

Nästan en tredjedel av all vattenkraft som produceras i Sverige producerar vi i the Power Region. Vattenkraftens stora fördelar är att vi återanvänder nederbörd flera gånger.

Dessutom är vattenkraften en del i ett cirkulerande system där vatten avdunstar, blir vattenånga som så småningom kommer tillbaka i form av regn eller snö. 

Och vi har ingen förvaringsproblematik eftersom vi kan skapa el av vattenkraften precis när vi behöver den. Här pratar vi 100 procent förnybart – flera gånger om.

Bil som tankar vätgas

Vätgas

Vätgas finns överallt. Det svåra är att ta hand om den. För att lösa de utmaningar som finns behövs mycket el, till ett rimligt pris och den måste vara grön. Dessutom krävs en hel del vatten.

I the Power Region har vi bra förutsättningar med mycket el, bara förnybar el och ett område som består av åtta procent vatten. 

Vi har stora möjligheter att nå framgång och vätgasen passar mycket bra till elintensiv industri som behöver säkra sin el i tider av elbrist. 

Vindkraftsnurra i vinterlandskap

Vind

Över 100 miljarder kronor, så mycket investeras i vindkraft i Sverige från 2017 till 2023. 

Av dessa 100 miljarder beräknas 15 miljarder investeras i Jämtland Härjedalen. I förhållande till resten av Europa har Sverige, tillsammans med Norge, de absolut bästa vindlägena. Här blåser starka och jämna vindar, vilket efterfrågas när vindkraft ska byggas.

I Jämtland Härjedalen har vi dessutom stora områden som inte är befolkade eller har byggnader vilket gör vårt område ännu mer intressant.

Solpaneler

Sol

Jämtland Härjedalen ligger på tredje plats avseende installerad solcellseffekt per invånare i Sverige. Det är ett mycket bra betyg, vilket beror på att vi har duktiga entreprenörer som tidigt började bygga anläggningar. 

Jämtland Härjedalens största elpark producerar ca 2500 MWh per år vilket motsvarar 600 villors årsförbrukning. Vi satsar på solel för att den är förnybar och en viktig del av den totala elförsörjningen. Till exempel har ett antal större livsmedelsbutiker i länet anläggningar som täcker 10 procent av deras årliga elbehov.