Integritetspolicy

The Power Region hanterar inkomna e-postmeddelanden. När du skickar eller tar emot e-post från The Power Region kan det innebära att personuppgifter kommer att behandlas av The Power Region. Behandlingen sker till exempel för att kunna svara på frågor, kommunicera med berörda i samband med hantering av ärenden eller för att kontakta intressenter. Projektets samverkanspartners är gemensamt ansvariga för den personuppgiftsbehandling som sker i samband med sådan kommunikation. Behandling av personuppgifter i e-post lyder under samma dataskyddslagstiftning som övrig behandling av personuppgifter.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, dataportabilitet eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@thepowerregion.se

Om du har invändningar kring vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer information om dina rättigheter som registrerad hittar du på respektive myndighets webbsida om personuppgiftsbehandling.

Projektets samverkanspartners är:
Östersunds kommun, Krokoms kommun och Jämtkraft.

The Power Region behöver spara och behandla personuppgifter om dig. De uppgifter vi behöver spara och behandla är namn, e-post och telefonnummer. Syftet med behandlingen är att, i enlighet med The Power Regions uppdrag, att skapa förutsättningar för etablering av elintensiva industrier till regionen. Detta innefattar kontakter med potentiella investerare, myndigheter och andra intressenter.

Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet med gällande lagstiftning.
Dina personuppgifter kan komma att delas med en tredje part, förutsatt att det finns sådan skyldighet enligt lag. Uppgifterna kommer inte att överföras till land utanför EU.