100% förnybart

The Power Region är den perfekta platsen för elintensiva industrier. Vi har tillgång till stora mängder 100% förnybar energi, byggklara industritomter och brett kontaktnät.

En stor del av den hållbara energin som produceras i Sverige kommer från vår region genom vatten och vindkraft. Vi kan erbjuda effekt upp till 500 MW, helt förnybart. Genom att ta tillvara och använda effekten där den produceras minskar förlusten som uppstår vid transport av effekten söderut.

Detta är möjligt tack vare vår närhet till Midskogs stamnätstation som ligger endast 28 kilometer från Östersund. Just nu pågar en förstudie tillsammans med Svenska Kraftnät där vi planerar hur vi ska transportera effekten till våra siter närmare Östersund. Vi arbetar nära vår samverkanspartner Jämtkraft som är det regionala kraftbolaget i regionen. Tack vare detta kan vi garantera smidiga lösningar och korta beslutsvägar.

I regionen finns också ett av Sveriges nationella vindkraftscenter, cirka 1500 vindkraftverk kommer att tas i bruk de närmaste åren i Jämtlands län. Vi besitter en stor kunskap när det gäller etablering och drift av vindkraftverk.

Forsande vatten

Foto: Björn Dahlfors, Jämtkraft

Läs mer om vår samverkanspartner Jämtkraft och om nationellt Vindkraftcenter.