Välkommen till The Power Region
– i hjärtat av Sverige

The Power Region är en del av Jämtlands län, regionen präglas av entreprenörskap, vacker fjällmiljö och livskvalitet.

För en hållbar framtid

Jämtlands län är ett län som tar klimatomställningen på allvar och har satt upp höga mål. Länet ska vara helt fossilbränslefritt år 2030. Målet är högre ställt än det nationella målet som är 70 procent minskade utsläpp inom transportsektorn under perioden 2010–2030.

Läs mer hos Region Jämtland Härjedalen »

Naturresurser

Resurser i form av skog, mark och vatten finns i mängder. Det förnyelsebara Jämtland Härjedalen är ständigt aktuell i diskussionen kring nationell energiförsörjning. Här finns alltifrån vindsäkra öppna ytor till innovatörer som skapar trygg och säker energi från solens strålar.

Blommor på äng
Kvinnlig nätverkstekniker

Entreprenörskap och företagande

Jämtlands län är ett av det mest företagstäta länen i Sverige. Det finns cirka 22 000 företag i länet, i en nyligen utförd undersökning svarar företagare att en av de största anledningarna till att de etablerar sig i regionen är livskvalitén och livsstilen.

I jämförelse med övriga norrlandslän har företagen i Jämtlands län vuxit snabbast.

Läs mer hos Business Region Mid Sweden »

Kommunikationer

Med flyg tar du dig till Stockholm på en knapp timme och därifrån vidare ut i världen. Åre Östersund Airport ligger 20 minuters bilresa från stadens centrum. Om vi blickar västerut är avståndet till Trondheim i Norge 260 kilometer, där finns en internationell flygplats och en isfri hamn med alla möjligheter som det innebär. 

Tågstationen med dagliga förbindelser till Sundsvall, Trondheim och Stockholm ligger centralt med promenadavstånd till Östersunds centrum.

Två europavägar passerar Östersund, E14 som tar dig vidare antingen öster eller västerut och E45 som tar dig mot norr eller söder. 

Åre Östersund Airport »
SJ »
Norrtåg »

Man på perrong vid tåg
Vybild över Storsjön med skridskobana

Invånare

I regionen bor 130 000 invånare vilket motsvarar 1,5% av Sveriges befolkning. Regionen består av åtta kommuner på ett område som är lika stort som Nederländerna.

De som bor här trivs, ofta tack vare just de miljöer som finns. Allt fler vill flytta hit, och vi vet att det finns lokaler och marker redo för att sättas i bruk.

Residensstaden Östersund

Östersund är med sina 64 000 invånare det största tätorten i Jämtlands län. Liksom övriga Jämtland domineras Östersund av småföretagare och är, förutom en av Sveriges cafétätaste städer, en utpräglad handelsstad.

Evenemang är också en viktig del av stadens utbud. Förutom sportarrangemang som Världscupen i Skidskytte och fotbollsturneringen Storsjöcupen är den årliga musikfestivalen Storsjöyran ett givet inslag.

Läs mer på ostersund.se »

Flygfoto kvällstid över Östersund
Närbild på rullskidor på rullband i testanläggning

Mittuniversitetet

Mittuniversitetet har två Campus, Sundsvall och Östersund. Cirka 6 500 studenter är inskrivna på Campus Östersund. Det som kännetecknar utbildningsväsendet i Jämtlands län är förmågan att samverka. Ett exempel på det är Kompetenskontrakt. Det är en enkel avsiktsförklaring mellan näringslivet och Mittuniversitetets utbildningsprogram som syftar till att bygga starka relationer med långsiktiga utbyten. Lokala arbetsgivare får tidigt komma i kontakt med studenterna och på det sättet kan de säkerställa att de senare får den arbetskraft de söker.

På Campus Östersund finns också Nationellt Vintersportcentrum, en världsledande unik institution inom skidforskning och ett olympiskt testcentrum för vinteridrott i Sverige. Nationellt Vintersportcentrum samverkar också med ledande företag inom sport och outdoor-sektorn som vill testa och utveckla nya material för idrott.

Läs mer på miun.se »

Peak Innovation

I samverkan med näringsliv, akademin och offentlig sektor ska Peak Innovation stimulera ett innovationsdrivet entreprenörskap. 

Genom att förenkla vägar till kunder, kunskap och kapital ska startups och entreprenörer få hjälp att växa, etablerade företag få möjlighet att utvecklas – målet är att stärka länets attraktionskraft och arbeta för en långsiktig hållbar tillväxt.

Läs mer på peakinnovation.se »

Grupp människor har möte