Bygg hos oss i Krokom

Krokom är en framåtblickande kommun där både kommunen och näringslivet tar initiativ till att bereda byggbar mark för bostäder, handel och industri.

KOMMUNIKATIONER KROKOM–ÖSTERSUND

Bil – ca 20 min restid. Buss – ca 30 avgångar ToR, ca 30 min restid. Tåg – 5 avgångar ToR, ca 15 min restid.

Direkttåg mellan Krokom och Stockholm: 1 mot Stockholm, 2 från Stockholm (Nattåget från Stockholm stannar i Krokom på morgonen)

Hissmoböle 2:84

• Detaljplanen tillåter förutom bostäder även bebyggelse i form av centrumfunktioner.

• Planområdet är cirka 2,8 hektar.

• Byggnadsarean varierar inom planområdet. Detaljplanen medger byggnader på 4 våningar förutom inom ett område där en byggnad på 8 våningar får uppföras.

• 7 min gångväg till Tågstation, 3 min till Busshållplats för vidare transport mot Östersund, 7 min till Livsmedelsaffär, 3 min till Förskola, 11 min till skola.

Läs mer på Krokoms kommuns hemsida »

Hissmon 1:115

• Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet att uppföra rad- och
parhus på platsen.

• Planområdet är ca 4 hektar.

• Största byggnadsarea 300 kvm, max höjd 10 m.

• 5 min gångväg till Tågstation, 5 min till Busshållplats för vidare transport mot Östersund, 5 min till Livsmedelsaffär, ca 14 min till Förskola, ca 5 min till skola.

Läs mer på Krokoms kommuns hemsida »

Hissmon 1:47

• Detaljplan tillåter byggrätter för 24 lägenheter i strandnära läge.

• Detaljplanens syfte är att ge möjlighet att uppföra flerbostadshus upp till 6 våningar på platsen samt att skapa en strandpromenad inom parkområdet längs vattnet för rekreation.

• Största byggnadsytan 450 kvm och max nockhöjd 20 m.

• 5 min gångväg till Tågstation, 5 min till Busshållplats för vidare transport mot Östersund, 5 min till Livsmedelsaffär, ca 14 min till Förskola, ca 5 min till skola.

Läs mer på Krokoms kommuns hemsida »

Hissmon 1:231

• Detaljplanen tillåter förutom villatomter även rad- och parhus.

• Planområdet är ca 2,8 hektar.

• 10 min gångväg till Tågstation, 10 min till Busshållplats för vidare transport mot Östersund, 10 min till Livsmedelsaffär, ca 14 min till Förskola, ca 5 min till skola.

Läs mer på Krokoms kommuns hemsida »

Kälen 5:5

• Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för exploatering av
verksamheter samt detaljhandel.

• Planområdet är ca 4 hektar.

• Detaljplanen ligger för granskning.

Läs mer på Krokoms kommuns hemsida »