Fördelar med The Power Region

Marita Ljung

Landshövdingen i Jämtlands län

Här finns förnybar el och en lockande livsmiljö

För att skapa förutsättningar för nya, elintensiva etableringar krävs god tillgång till elkraft, men också en rad andra faktorer. Vi kan erbjuda en omgivning som ger kraft åt de alltfler människor som bosätter sig i regionen.

– Miljön i Jämtland är mycket attraktiv, vilket inte minst våra inflyttarsiffror visar, säger Marita Ljung, landshövding i Jämtlands län.

Arne Bergvik, Jämtkraft

Jämtland har en guldgruva av förnybar el

När södra Sverige upplever effektbrist är situationen den omvända i norr, och speciellt i Jämtlands län. Här finns ett överflöd av kapacitet – och det bästa är att eltillgången är både stabil och helt förnybar. 

Arne Bergvik