The Power Region logotype
Region Jämtland Härjedalen logotype
European union logotype

Fördelar med The Power Region

Kort startsträcka

Med detaljplanerad byggklar industrimark, tillgång till en effekt på 500 MW, överskott på förnybar energi och en engagerad organisation ser vi fram emot nya etableringar till Jämtlands län. Nyckelordet är samarbete, tillsammans med Jämtkraft, Krokoms kommun, Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen skapar vi optimala förutsättningar för etableringar. Vi kan erbjuda kort startsträcka, kompetenta medarbetare och ett stort engagemang. Vi är redo att med Europas största tillgång på billig och förnybar energi möjliggöra industrins klimatomställning. 

Viktoria Winberg
Projektledare, The Power Region

Marita Ljung

Landshövdingen i Jämtlands län

Här finns förnybar el och en lockande livsmiljö

För att skapa förutsättningar för nya, elintensiva etableringar krävs god tillgång till elkraft, men också en rad andra faktorer. Jämtlands län kan erbjuda så mycket som 500 MW i ett stabilt nät – där elen dessutom kommer från förnyelsebara källor. Men vi kan också erbjuda en omgivning som ger kraft åt de alltfler människor som bosätter sig i regionen.

– Miljön i Jämtland är mycket attraktiv, vilket inte minst våra inflyttarsiffror visar, säger Marita Ljung, landshövding i Jämtlands län.

Arne Bergvik, Jämtkraft

Jämtland har en guldgruva av förnybar el

När södra Sverige upplever effektbrist är situationen den omvända i norr, och speciellt i Jämtlands län. Här finns ett överflöd av kapacitet – och det bästa är att eltillgången är både stabil och helt förnybar. Därför kan Jämtkraft och The Power Region erbjuda hela 500 MW till elintensiva industrier som vill etablera sig i regionen.

Arne Bergvik