Fördelar med The Power Region

Kort startsträcka

Med detaljplanerad byggklar industrimark, tillgång till en effekt på 500 MW, överskott på förnybar energi och en engagerad organisation ser vi fram emot nya etableringar till Jämtlands län. Nyckelordet är samarbete, tillsammans med Jämtkraft, Krokoms kommun, Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen skapar vi optimala förutsättningar för etableringar. Vi kan erbjuda kort startsträcka, kompetenta medarbetare och ett stort engagemang. Vi är redo att med Europas största tillgång på billig och förnybar energi möjliggöra industrins klimatomställning. 

Viktoria Winberg
Projektledare, The Power Region

Anders Byström, Region Jämtland Härjedalen

Enkelt att etablera sig

Vi vill att det ska vara enkelt att investera och etablera sig i Jämtlands län. Genom korta beslutsvägar, samarbeten och nära relationer med det lokala näringslivet växer vår region hållbart.

Jämtlands län ska vara landets främsta region när det gäller att stimulera entreprenörskap och företagande. Vi jobbar strategiskt för alla branscher och vi välkomnar nya etableringar till länet. Vår livskvalitet i kombination med hög andel företagare gör oss redan idag till en av Sveriges bästa regioner för att få företag att växa och utvecklas.

Anders Byström
Regional utvecklingsdirektör, Region Jämtland Härjedalen