Arne Bergvik

Jämtland har en guldgruva av förnybar el

När södra Sverige upplever effektbrist är situationen den omvända i norr, och speciellt i Jämtlands län. Här finns ett överflöd av kapacitet – och det bästa är att eltillgången är både stabil och helt förnybar. 
– I en värld där el är guld sitter Jämtland på en hel guldgruva, säger Arne Bergvik, chefsanalytiker på Jämtkraft.

Låga elpriser och stabil effekt. Det är en enkel och precis sammanfattning av energiläget i Jämtlands län. Här finns vattnet, vinden – och i viss mån även solen, trots att det är svårt att tro i mörk vintertid. Grunden till den mycket trygga elproduktionen är vattenkraften, där älvarnas forsar och fall ger upphov till mängder av kraft. Kraft som omvandlas till ren, förnybar el. I tillägg har länet också seglat upp som Sveriges största vindkraftdistrikt.

– Tillgängligheten till el i Jämtland är god, av flera olika anledningar. Dels har vindkraften byggts ut kraftigt i SE 2, det elområde som länet tillhör. Dels vi har den befintliga vattenkraften. Och högspänningskablarna söderut räcker inte till för att exportera all el ut i Europa. Om du vill konsumera el med god marginal så är det med andra ord SE2 som gäller. Området har störst överskott på el i Sverige, och det är inte många som kan tävla med det överflödet av grön el idag. Svenska kraftnät beräknar att SE 2 förblir ett överskottsområde till 2045, och troligtvis längre än så, säger Arne Bergvik.

Sverige är indelat i fyra olika elområden, där norra Sverige står för den största produktionen och därmed också har de lägsta priserna. Södra delen av landet kan ibland ha problem med effekt, men det problemet finns inte i norra Sverige – tvärtom.

– De 500 MW som vi kan erbjuda är tio gånger mer än vad södra Sverige kan tillhandahålla. Landet i allmänhet, och Jämtland i synnerhet, har även de lägsta elpriserna i Europa – ett förhållande som förstärks och kommer att hålla i sig  slutet av 2020-talet, vilket är mycket positivt för de industrier som vill etablera sig här.

Men det räcker inte bara med god eltillgång och konkurrenskraftiga priser. För att klara stora, elintensiva industrier krävs också stabilitet och förutsägbarhet.

– Stabiliteten beror på att vi har många stödpunkter, man kan se det som ett bord – det behövs flera ben för att det ska stå stabilt. Enligt alla scenarier och analyser borde vi också ha minst 40 TWh överskott av förnybar elproduktion de kommande 25 åren. Det kan jämföras med Sveriges totala elanvändning 2020, som enligt Statistiska centralbyrån (SCB) var 134 TWh, säger Arne Bergvik.

Kort sagt – Jämtlands län erbjuder idag kanske Europas bästa förutsättningar för att etablera elintensiv industri – i ett område som dessutom erbjuder stora mervärden för alla som väljer att leva och arbeta här. Välkommen till The Power Region!