Marita Ljung

Här finns både förnybar el och en lockande livsmiljö

För att skapa förutsättningar för nya, elintensiva etableringar krävs god tillgång till elkraft, men också en rad andra faktorer. Vi kan erbjuda en omgivning som ger kraft åt de alltfler människor som bosätter sig i regionen.
– Miljön i Jämtland är mycket attraktiv, vilket inte minst våra inflyttarsiffror visar, säger Marita Ljung, landshövding i Jämtlands län.

Jämtlands län befinner sig just nu i ett uppsving när det gäller tillströmning av nya invånare och företagsetableringar. Det finns många förklaringar, och några av dem är blandningen av stad och land, fjäll och sjö – men också tillgången till arbetstillfällen och kommuner som månar om nya företag.

– Det finns två perspektiv, både för de etablerande företagen och för de som ska arbeta där. Ur företagets perspektiv är det viktiga att vi kan erbjuda en god redundans och förnyelsebar energi. Men vi har också kommuner som är på tårna när det gäller tillståndsprövningar, säger Marita Ljung.

Myndigheterna i länet är angelägna om att hjälpa till och arbeta stöttande i en etableringsprocess, allt för att det ska gå så smidigt som möjligt.

– Vi ska vara vägledande och förmedla faktakunskap om vad som krävs vid en etablering, till exempel. Vid en etablering är det oerhört viktigt att det går smidigt, till exempel när det gäller att få rätt information. Vi är till för att underlätta så att det blir korrekta uppgifter från start, säger Marita Ljung.

– Det finns också goda möjligheter för medflyttare att få jobb, om man är en familj som flyttar hit. Vi har till exempel närmare 40 myndigheter i Östersund. Jag tror också att trenden att arbeta på distans kommer att hålla i sig. Det är en lösning som passar många idag.

Närvaron av stabila arbetsplatser blandat med entreprenörsanda och innovativa utvecklingsmiljöer gör regionen mångsidig och dynamisk. Men det finns plats för fler starka industrier som drar den hållbara utvecklingen.

– Nya etableringar betyder mycket för länets tillväxt. Vi är redan starka inom gröna näringar och turism, men vi behöver stärka vår industriportfölj och gärna skapa ett industrikluster, vilket är gynnsamt för tillväxt och innovation. Elintensiv industri är visserligen en liten målgrupp, men vårt erbjudande är mycket intressant för etableringarna.