Bo Normark föreläser

Industristrategen pekar på goda förutsättningar för lokal utveckling

Jämtland har just nu mycket goda förutsättningar för innovativ industrialisering och återtagande av industriverksamhet från utlandet. Det var det viktigaste budskapet från en föreläsning med Bo Normark, industristrateg och visionär, som The Power Region arrangerade vecka 40. 
 

Bo Normark gav åhörarna flera värdefulla insikter att jobba vidare med, bland annat det faktum att vi svenskar är i världstoppen när det kommer till innovation och kreativ förmåga. Tillsammans med god tillgång på energi i vårt elområde innebär det stora möjligheter att accelerera länets utveckling och arbetsmarknad. 

Men Bo Normark menade också att Sverige måste visa politiskt mod och få myndigheterna att verka för så smidiga processer som möjligt. För att lyckas behöver vi också skapa finansieringslösningar och bättre utnyttjande av EU-stödsystemen. Klarar vi det finns alla möjligheter att genomföra stora industriprojekt som sätter Sverige på världskartan.