Porträttbild på Pär Hägglund

Östersund – alltmer attraktivt för hållbar, elintensiv industri

Förnybar el, låga priser och byggklar mark. Det är några av ingredienserna i den perfekta mixen för att etablera elintensiv industri. Och det är exakt vad The Power Region kan erbjuda idag.
– Vårt erbjudande passar verkligen marknadens behov just nu, säger Pär Hägglund, business and site developer vid the Power Region.

Klimatomställningen i Sverige och Europa skapar nya marknader för Jämtlands län i allmänhet och Östersund i synnerhet. Här finns 500 MW förnybar el, redo att kopplas på för de aktörer som är intresserade. Och just intresset för The Power Region och dess erbjudande var något som Pär Hägglund undersökte på Datacloud Global Congress i Monaco
nyligen.

– Att delta på en global mässa gav oss möjligheten att träffa nyckelpersoner i många intressanta företag, efter två långa år av pandemi och digitala möten. Här fanns både datacenter, investerare och industri samlade på ett och samma ställe, vilket är väldigt värdefullt.

Pandemitiden har förvisso inneburit intensivt arbete för projektet The Power Region, med flertalet olika intressenter. Men Pär beskriver att det trots allt gör stor skillnad att kunna träffa fler potentiella kunder på ett och samma ställe.

– Det vi ser tydligt jämfört med bara för två år sedan, är att allt handlar om hållbarhet idag. Det gör att vår attraktionskraft ökar – vi har både förnybar el, ett konkurrenskraftigt pris och en färdig tidplan här i Jämtland, vilket kunderna också efterfrågar. Vi kan konstatera att vi befinner oss i ett elområde som är oerhört attraktivt, säger Pär Hägglund.

– Vi arbetar väldigt fokuserat med flera intressenter just nu, och inte bara mot datacenter – utan även annan, elintensiv industri. Innovationskraften och viljan är stor hos aktörerna, och vi hoppas på positiva besked för Östersundsregionen, avslutar Pär Hägglund.