Tomas Kåberger föreläsning

Stort intresse när Tomas Kåberg föreläste

Goda möjligheter för nya industrier i Jämtland

Hur kan Jämtland bäst dra nytta av det nya energilandskapets framväxande? Och hur är förutsättningarna för elintensiv industri här i länet? Det var några av frågorna som väcktes vid en föredragning med Tomas Kåberger, professor i energipolicy vid Chalmers tekniska universitet.

– Jämtland har goda förutsättningar och bra läge. Det gäller bara att skapa lokalt värde av möjligheterna och använda dem så produktivt som möjligt, säger Tomas Kåberger.

Världen och dess olika industrier står inför en stor omställning. Allt billigare förnybar el ökar, och allt mer industri elektrifieras. Därmed ökar också intresset för att etablera olika verksamheter i norra Sverige. Orsaken är givetvis den goda tillgången på billig vindel och vattenkraft som ger låga elpriser.

– Det ser bra ut med produktion av förnybar el i Sverige. Elområde SE2 (dit Jämtland hör) har god tillgång på vind och förvånansvärt bra förutsättningar för solel. Sverige har lägst elpriser i Europa, och allra lägst är det här i norra Sverige. Vi ligger bra till för energiintensiva verksamheter, säger Tomas Kåberger.

Övergången till förnybart har visserligen pågått ett par år, men trots detta har vi bara sett början. För att klara omställningen globalt och nationellt krävs fortsatt utbyggnad av förnybara energikällor. Kåberger ser möjligheter i den ibland kontroversiella frågan om etablering av nya vindkraftparker.

– Lokalt engagemang och lokalt ägande är viktigt när det gäller etablering av elproduktion från förnybara energikällor. Det har vi sett exempel på från bland annat Danmark.

Det gynnsamma energiläget innebär goda möjligheter för de verksamheter som söker nya platser för elintensiv industri. Här finns vattnet, vinden och marktillgången – många eftertraktade förutsättningar på ett och samma ställe.

– Det gäller att göra något bra av möjligheterna i Jämtland – främst för att skapa välavlönade arbetstillfällen. Utifrån det kan man fråga sig vad Europa behöver idag; halvledarproduktion till exempel. Här i regionen finns eltillgången och i Norge finns kiselproduktion, det kan vara en utvecklingspotential för Jämtland.

– Det finns alltså massor av möjligheter, men också hot. Vi har sett en snabb utbyggnad av förnybar energi i världen bara de senaste sex månaderna, säger Tomas Kåberger.

Hotet består bland annat av att kostnadsminskningar för förnybar energi sker också i andra delar av världen. Solel upphandlas allt billigare, och de senaste åren har prisrekord slagits i flera länder, till exempel i Saudiarabien som nyligen slog rekord med endast 10 öre per kilowattimme solel.

– Det är lite plågsamt för oss i Sverige som haft världens billigaste el- och vattenkraft, säger Kåberger skämtsamt.

– Den här utvecklingen kan förändra var elintensiv industri etablerar sig. Men om vi lyckas fullfölja vindkraftutbyggnaden och står vi oss bra. Även solel kan byggas här, för trots att solinstrålningen bara är hälften så stor som i Mellanöstern är solel lönsamt även i Sverige, säger Kåberger.

Och allt pekar på att utbyggnaden av förnybara energikällor fortsätter i Sverige. Intresset för vårt elområde, SE2, och det regionen har att erbjuda för elintensiv industri är stort just nu. Alla möjligheter för nya etableringar finns helt enkelt samlat i Jämtland.

Energiläget i Sverige och länet

  • Förnybar el motsvarar 84 procent av elkonsumtionen i Sverige hittills i år
  • Elpriset är långsiktigt stabilt i Östersund, utifrån prognoser från Svenska Kraftnät
  • Som helhet har Sverige stor export av el, mest till Finland
  • Östersund kan erbjuda 500 MW förnybar el till elintensiva industrier. Många intressenter finns i dagsläget