Om projektet

Hållbara Elintensiva Industrier var ett projekt inom ramen för The Power Region som avslutades 2023.

Målet för projektet var att elintensiva industrier långsiktigt skulle kunna etablera sig i regionen och genom detta ska det lokala näringslivet utvecklas och stärkas.

Projektet riktade sig främst till företag inom datacenter- batteri- och elektrobränslebranschen. Östersunds kommun var projektägare, Jämtkraft och Krokoms kommun var samverkanspartners.