Om projektet

Hållbara Elintensiva Industrier är ett projekt inom ramen för The Power Region. Projektet finansieras av EU via Tillväxtverket samt Region Jämtland Härjedalen.

Målet för projektet är att elintensiva industrier långsiktigt ska etablera sig i regionen och genom detta ska det lokala näringslivet utvecklas och stärkas.

Projektet riktar sig främst till företag inom datacenter- batteri- och elektrobränslebranschen. Östersunds kommun är projektägare, Jämtkraft och Krokoms kommun är samverkanspartners.