Vi erbjuder högkvalitativa, byggklara siter för din verksamhet

Torvalla Verksmon

(25 + 47 hektar)

Siter som är optimala till exempel för en stor eller medelstor datacenterverksamhet. Siterna har utvecklats de senaste åren och är detaljplanerade för industrietablering. De är belägna i ett industriområde med närhet till E14. Avstånd till Östersunds centrum är 10 minuter och till Åre Östersund Airport 20 minuter.  Infrastruktur med vägar, vattenanslutning och fiber finns på plats. Det finns också möjlighet till värmeåtervinning då Östersund har ett brett utbyggt fjärrvärmesystem. Andra verksamheter i området är bland annat logistikföretag, tillverkande industri och bilverkstäder.

Flexibla lösningar

Våra siter kan antingen styckas av i mindre tomter eller säljas intakta – allt efter dina behov. Enligt detaljplanen kan tomterna bebyggas till 50% med en max byggnadshöjd på 16 meter. En miljökonsekvensbeskrivning är sedan tidigare gjord. Det kommunala bygglovsförfarandet tar 10 veckor.

Effekt

Just nu pågår en förstudie tillsammans med Svenska Kraftnät när det gäller transport av effekt från Midskogs stamnätstation till våra siter i Torvalla.

Vi kan erbjuda upprampning utifrån dina behov enligt nedan.  

• 2 MW         Tillgängligt nu
• 5 MW         ca 6 månader

• 20 MW       ca 18-24 månader
• 270 MW     Q4 2026

Latency

• till Stockholm – 5.6 ms
• till Amsterdam – 22.3 ms

miniatyrkarta över östersund

FAKTA
• Östersunds kommun 64 000 invånare
• Mittuniversitetet 20 000 studenter

AVSTÅND REGIONALT
• Trondheim: E14 260 km, tåg 3:40 h
• Sundsvall: E14 190 km, tåg 2:30 h
• Arlanda: flyg 1:00 h

AVSTÅND LOKALT
• E14: 100 meter
• Stadskärnan: 6 km (8 min)
• Flygplats: 17 km (20 min)
• Tågstation: 7 kilometer (12 min)

karta över torvalla, verksmon