The Power Region logotype
Region Jämtland Härjedalen logotype
European union logotype

Vi erbjuder högkvalitativ och byggklar industrimark för din verksamhet

Torvalla Verksmon. Site A

(8 hektar)

Vi har industrimark som är optimal för datacenteretableringar eller annan elintensiv industri. Vi har arbetat aktivt de senaste åren med att utveckla marken med detaljplan för industriverksamhet. Marken är belägen i ett industriområde med närhet till E14. Avstånd till Östersunds centrum är 10 minuter och till Åre Östersund Airport 20 minuter.

Infrastruktur med vägar, vattenanslutning och fiber finns på plats. Det finns också möjlighet till värmeåtervinning då Östersund har ett brett utbyggt fjärrvärmesystem. Andra verksamheter i området är bland annat logistikföretag, tillverkande industri och bilverkstäder.

Flexibla lösningar

Industrimarken kan antingen styckas av i mindre tomter eller säljas intakta – allt efter dina behov. Enligt detaljplanen kan marken bebyggas med 30%, om fastigheten är mer än 7,5 hektar kan den bebyggas med upp till 50%. Max byggnadshöjd är 16 meter med delar upp till 50 meter.

Det kommunala bygglovsförfarandet tar uppskattningsvis 10 veckor.

Effekt

• XX MW, 2025
En pågående nätanalys, som beräknas vara klar Q1 2023, utreder tillgänglig effekt i befintligt regionnät.

• Ca 200 MW, 2027
Nätförstärkningarna förväntas vara klara 2027.

Latency

Modern fiberinfrastruktur med upp till tre vägar in på markområdet.

• Stockholm 6.4 ms
• Frankfurt 21.2 ms
• Amsterdam 22.5 ms

Torvalla Verksmon. Site B

(100 hektar)

Här är förutsättningarna överlag desamma som vid site A, men site B är fortfarande under utveckling. En förstudie och en naturvärdesinventering är initierad. Tomtgränserna är preliminära.

Steg 1

• Förstudie klar Q1, 2023
• XX MW, 2025

Under Q4 2022 genomförs en elnätsanalys. Förstudien är klar Q4 2022 och kommer påvisa mängden tillgänglig effekt år 2025.

Steg 2

• 200+ MW, 2027

Elnätsförstärkningar kommer att genomföras för att förse området med ytterligare 200+ MW. Arbetet är klart år 2027.

miniatyrkarta över östersund

FAKTA
• Östersunds kommun 64 000 invånare
• Mittuniversitetet 20 000 studenter

AVSTÅND REGIONALT
• Trondheim: E14 260 km, tåg 3:40 h
• Sundsvall: E14 190 km, tåg 2:30 h
• Arlanda: flyg 1:00 h

AVSTÅND LOKALT
• E14: 100 meter
• Stadskärnan: 6 km (8 min)
• Flygplats: 17 km (20 min)
• Tågstation: 7 kilometer (12 min)