Solpaneler

Om solel

Solpaneler har vuxit som energikälla och idag ligger priset på en rimlig nivå, vilket gör att företag och privatpersoner använder mer och mer sol som en del av sin energiförsörjning.

I Sverige har vi möjlighet att få ut ca. 1000 kWh solel per kvadratmeter. Eftersom vi har ren luft, ett kallare klimat och periodvis snö som kan reflektera solinstrålingen kan en solcellsanläggning på våra breddgrader producera lika bra om en anläggning i Centraleuropa. Söder om alperna är effekten högre, upp till 2500 kWh. I Sverige liksom i övriga världen sker en stor utbyggnad av solel även om förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika platser.

Utmaningar söderut kan vara sandstormar som täcker anläggningarna och skapar lägre effekt, medan länder längre norrut kan drabbas av snöfall som täcker anläggningarna. Under december och januari är det svårt att utvinna solel i Jämtland Härjedalen. Maj är ofta den bästa månaden och övriga sommarmånader mycket bra. Det är en logisk kurva som följer solmängden.

Vi satsar på solel för att den är förnybar och en viktig del av den totala elförsörjningen. Många privatpersoner vill vara så självförsörjande som möjligt och installerar solceller. Företag likaså. Syftet är att minska sitt behov av köpt el och solceller kan täcka en viss del av den totala förbrukningen. Till exempel har ett antal större livsmedelsbutiker i länet anläggningar som täcker 10 procent av deras årliga elbehov. 

Jämtland Härjedalens största elpark producerar ca 2500 MWh per år vilket motsvarar 600 villors årsförbrukning. Anläggningen är finansierad av Jämtkraft, Östersundshem samt andra företag och privatpersoner som köpt ägarandelar.

Jämtland Härjedalen ligger på tredje plats avseende installerad solcellseffekt per invånare i Sverige. Det är ett mycket bra betyg, vilket beror på att vi har duktiga entreprenörer som tidigt började bygga anläggningar. Idag finns många lokala firmor att anlita med god kunskap, erfarenhet och kvalitetsprodukter. Solceller har en typisk spridningseffekt där nyfikenhet hos grannar gör att de också vill prova. Bygger en så bygger fler.

Den el vi idag tillverkar från solceller i Jämtland Härjedalen räcker för att driva ca. 10 000 elbilar på årsbasis.