Om vattenkraft

Vattenkraften är för oss i the Power Region en naturlig del av vår vardag och här är förutsättningarna för vattenkraft mycket goda.

Om vätgas

Bil som tankar vätgas

Den kanske absolut viktigaste pusselbiten i vätgaspusslet är tillgång på elnät. Med Jämtland Härjedalen tilldelade effekt på 500 megawatt kanske vi kan säga att vi har de bästa förutsättningarna av alla.

Om solel

Solpaneler

Solpaneler har vuxit som energikälla och idag ligger priset på en rimlig nivå, vilket gör att företag och privatpersoner använder mer och mer sol som en del av sin energiförsörjning.

Om vindkraft

Vindkraftsnurra i vinterlandskap

Vindkraften expanderar stort. Den växer över hela världen, inte minst i Sverige. Över 100 miljarder kronor, så mycket investeras i vindkraft i Sverige från 2017 till 2023.