Illustration av 500 MW

Jämtkraft ökar takten – säkrar 500 MW energi

Förra veckan kom nyheten att vår samarbetspartner, det regionala energibolaget Jämtkraft har tecknat ett anslutningsavtal med Svenska Kraftnät som säkrar uttag av 500 MW från stämnätstationen i Midskog. Effekten är helt förnyelsebar och det är unikt i Sverige och EU att kunna erbjuda den här möjligheten.

– Det här är en fantastisk nyhet som verkligen stärker vårt erbjudande. Nu kan vi fortsätta att arbeta långsiktigt, med fokus på att skapa en hållbar tillväxt i regionen, säger Viktoria Winberg, projektledare för The Power Region.

Beskedet väckte positiva reaktioner även hos Östersunds kommuns politiska ledning, inte minst eftersom utvecklingen ligger i linje med deras hållbarhetsmål.

– Vi stärker vårt erbjudande och det är unikt att kunna erbjuda 500 MW som består av helt förnybar energi, kommenterar Bosse Svensson (C), kommunstyrelsens ordförande.

The Power Regions insatser har redan resulterat i att flera aktörer är intresserade av länet. Men det här är ett arbete som sker på lång sikt; det behövs tid och uthållighet från alla parter för att garantera etableringar som bidrar till regional utveckling på flera plan.

– Intresset för regionen är stort just nu och vi jobbar kontinuerligt med förfrågningar som rör stora effekttuttag, säger Viktoria Winberg.

Bilden av att fokus ligger på Norrland bekräftas av Peter Larsson, som är regeringens samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten. I en aktuell Temafilm för Arbetsförmedlingen menar han till och med att vi kan se en omvälvning av landets arbetsmarknad:

– Norr är det nya syd! Företagen i norra Sverige kommer att vara ledande i den klimatomställning vi nu ser.

Och det finns stora möjligheter – både för länets utveckling och de aktörer som vill etablera sig här. Det visar inte minst en färsk rapport från The Boston Consulting Group, som gjorts på uppdrag av Business Sweden. Här konstateras att den stora, globala efterfrågan på nya datahallar skulle kunna ge ett tillskott om 50 miljarder kronor till svensk ekonomi, och utöver det bidra med 27 000 nya arbetstillfällen under de närmaste tio åren.

– Vår gröna el ska helt enkelt hjälpa till att skapa en hållbar framtid. Vi tillvaratar våra unika regionala förutsättningar genom att omsätta dem till utveckling och arbetstillfällen, säger Viktoria Winberg.