Solpaneler

500 MW

Vi har det du söker, en stor mängd förnybar effekt som bidrar till en hållbar framtid. Jämtland är ett län som tar klimatomställningen på största allvar, vi kan erbjuda 100% förnybar energi i ett område där det finns ett överskott på effekt.

Vår situation är en annan än i södra Sverige där effektbristen är ett faktum. Att kunna erbjuda 500 MW till etablering av elintensiva industrier är unikt. Att energin som erbjuds är 100% förnybar är ännu mer unikt!