På svenska

The Power Region på svenska

På denna sida informerar vi om aktiviteter riktade mot regionen på svenska, resten av hemsidan riktar sig mot marknaden på engelska.

The Power Region är en satsning för att utveckla datacenterbranschen. Projektet ska utveckla ett ekosystem av lokala företagare för att nyttja affärsmöjligheterna inom den snabbt växande datacenterindustrin. Samtidigt förbereds och marknadsförs nya sajter för att attrahera etableringar till regionen.

The Power Region drivs av Östersunds kommun, Krokoms kommun, Jämtkraft Elnät AB och Region Jämtland Härjedalen med medfinansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 Nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev på svenska kommer några gånger per år, följ vårt arbete och den spännande utvecklingen

Senaste nyheter på svenska

  • Vindkraftcentrums branschforum September 6, 2017
    På våra breddgrader finns förnybara energiresurser i form av vatten och vind och det ger förutsättningar för ny elintensiv industri. Det kan handla om datacenter, vätgasproduktion, batterifabrik, plast och komposittillverkning. Här kan energin användas vid källan.
  • Rekordinv­estering i stamnätsstation när knutpunkt förnyas May 3, 2017 Genrebild stamnätsstation i stamnätet, foto Tomas Ärlemo
    Stamnätsstationen Midskog strax nordost om Östersund ska förnyas då den har uppnått sin tekniska livslängd. Stationen är en av alla viktiga knutpunkter i det svenska stamnätet och förnyelsen om ca en kvarts miljard är den största stationsinvesteringen som hittills gjorts. Stamnätet för el omfattar 15 000 km ledningar och 160 stationer. En av dem är Midskog ...

Comments are closed