Jämtkraft levererar 100% förnybart till elnätet

Jämtkraft kan garantera fortsatt 100 procent förnybar energi till sina kunder.

På grund av det extrema väder som pågått sedan i maj, med lite regn och vind, tvingas Sverige importera el från länder med energiproduktion från fossila bränslen. Tack vare Jämtkrafts bas sedan 100 år – vattenkraften – kan vi i vått och torrt leverera 100 procent förnybar energi till elnätet.

Arrid & dry

Comments are closed.