Jämtkraft levererar 100% förnybart till elnätet

Arrid & dry

Jämtkraft kan garantera fortsatt 100 procent förnybar energi till sina kunder. På grund av det extrema väder som pågått sedan i maj, med lite regn och vind, tvingas Sverige importera el från länder med energiproduktion från fossila bränslen. Tack vare Jämtkrafts bas sedan 100 år – vattenkraften – kan vi i…

Continue reading

Avbrottsstatistik, Östersund

Energimarkandsinspektionen (Ei) har tillsyn över elnätsföretagen och ställer krav på att överföringen av el håller god kvalitet utan för många elavbrott och störningar. Tillsynen utgår från den avbrottsdata elnätsföretagen är skyldiga att varje år rapportera till Ei. Ei presenterar varje år en sammanställning som baseras på denna avbrottsdata där den…

Continue reading

Östersund utsedd till Årets studentstad 2018/2019

Sveriges förenade studentkårer, SFS, har sedan 1999 delat ut utmärkelsen Årets Studentstad. Utmärkelsen ges till en stad som på ett aktivt sätt arbetar för att främja studenters situation och levnadsförhållanden. En del av syftet är att lyfta goda exempel på vad staden gör för att förbättra för studenters situation, och…

Continue reading

Recent MIDSKOG article

In the recent issue of Svenska Vindkraft’s (Swedish Windpower Association) magazine, an extensive article presents the work being done by The Power Region to establish energy intensive industries in the region along with the construction of the new substation at MIDSKOG, only 30 km outside Östersund. Read the article here…

Continue reading

Ny Re-fit site möjlighet

Kantverket – en privatägd fastighet för långtidshyra, byggd 2008, som idag inrymmer en verktygsbutik. Här erbjuds 2450 kvm yta med 8 m i takhöjd, plus ytterligare ca 40 kvm kontorsyta. Beläget i ett industriområde strax utanför Östersund med bara 15 min till flygplatsen. Fastigheten är mycket lämpligt placerad för att…

Continue reading

Ny medarbetare

Sedan Januari arbetar Erik Esseen som Affärsutvecklare inom projektet The Power Region och ersätter därmed Adam Danisovic. Erik är civilingenjör och har sedan 1992 jobbat i nationella och internationella miljöer med fokus på inköp-, sälj- och produktion. Erik har varit verksam inom trä-, kemi- och outdoorindustrin. När han inte arbetar…

Continue reading

Vindkraftcentrums branschforum

På våra breddgrader finns förnybara energiresurser i form av vatten och vind och det ger förutsättningar för ny elintensiv industri. Det kan handla om datacenter, vätgasproduktion, batterifabrik, plast och komposittillverkning. Här kan energin användas vid källan.

Continue reading

Rekordinv­estering i stamnätsstation när knutpunkt förnyas

Genrebild stamnätsstation i stamnätet, foto Tomas Ärlemo

Stamnätsstationen Midskog strax nordost om Östersund ska förnyas då den har uppnått sin tekniska livslängd. Stationen är en av alla viktiga knutpunkter i det svenska stamnätet och förnyelsen om ca en kvarts miljard är den största stationsinvesteringen som hittills gjorts. Stamnätet för el omfattar 15 000 km ledningar och 160…

Continue reading