Avbrottsstatistik, Östersund

Energimarkandsinspektionen (Ei) har tillsyn över elnätsföretagen och ställer krav på att överföringen av el håller god kvalitet utan för många elavbrott och störningar. Tillsynen utgår från den avbrottsdata elnätsföretagen är skyldiga att varje år rapportera till Ei.
Ei presenterar varje år en sammanställning som baseras på denna avbrottsdata där den senaste, som publicerades i december 2017, avser avbrott och
störningar under 2016. Nedan presenteras antalet avbrott med längre varaktighet än 3 minuter. Bland andra uppvisar Östersund bästa resultat!

(Källa: Ei rapport, Ei R2018_07 s. 15)

Comments are closed.