SÖKES: Projektledare

Efter förra veckans tillkännagivande om starten av ett nytt regionalt initiativ i Jämtland – Hållbar Elintensiv Industri (HEI) – för att locka internationella investerare inom energiintensiva industrier till The Power Region, följer vi nu upp med en rekryteringsannons för en Projektledare…

Continue reading

WANTED: Project manager

Following last week’s announcement on the start of a new regional initiative – Sustainable Energy Intensive Industry (HEI) – to attract international investors in energy-intensive industries to The Power Region, we follow up with a recruitment ad for a project manager… 

Continue reading