Fossilfritt flygbränsle lyfter

Svenska Miljöinstitutet, IVL och Jämtkraft utvecklar framtidens fossilfria flygbränsle. Syftet med det här projektet är att fortsätta teknikutvecklingen ett steg till och få hållbart flygbränsle som slutprodukt. Det är Svenska Miljöinstitutet som kommer att leda projektet och Chalmers samt Lunds universitet kommer att bidra med spetskompetens för att utveckla den…

Continue reading

Fossil-free jetfuel project!

The Swedish Energy Agency now announces that it supports the research project on fossil-free aviation fuel, which is now being put into place and is a collaboration between regional power company Jämtkraft, Lund University, Chalmers University and the Swedish Environmental Research Institute , IVL.  Read further HERE (in Swedish)

Continue reading