Power failure statistics, Östersund

The Swedish Energy Market Inspectorate (Ei) supervises all national electrical grid companies and set demands on electrical power transmission to hold high quality standard without too many power failures and disturbances. All power companies must report all power failure statistics annually. Every year, Ei presents a compilation of these statistics…

Continue reading

Avbrottsstatistik, Östersund

Energimarkandsinspektionen (Ei) har tillsyn över elnätsföretagen och ställer krav på att överföringen av el håller god kvalitet utan för många elavbrott och störningar. Tillsynen utgår från den avbrottsdata elnätsföretagen är skyldiga att varje år rapportera till Ei. Ei presenterar varje år en sammanställning som baseras på denna avbrottsdata där den…

Continue reading