Jämtkraft delivers 100% renewable energy to the grid

Arrid & dry

Regional power company, Jämtkraft, guarantees continued 100% renewable energy to their customers. Because of the extreme weather conditions prevailing since May, with only a little rain and wind, Sweden is forced to import electricity from countries with energy production from fossil fuel sources. Jämtkraft’s base since 100 years – hydropower –…

Continue reading

Jämtkraft levererar 100% förnybart till elnätet

Arrid & dry

Jämtkraft kan garantera fortsatt 100 procent förnybar energi till sina kunder. På grund av det extrema väder som pågått sedan i maj, med lite regn och vind, tvingas Sverige importera el från länder med energiproduktion från fossila bränslen. Tack vare Jämtkrafts bas sedan 100 år – vattenkraften – kan vi i…

Continue reading

Power failure statistics, Östersund

The Swedish Energy Market Inspectorate (Ei) supervises all national electrical grid companies and set demands on electrical power transmission to hold high quality standard without too many power failures and disturbances. All power companies must report all power failure statistics annually. Every year, Ei presents a compilation of these statistics…

Continue reading

Avbrottsstatistik, Östersund

Energimarkandsinspektionen (Ei) har tillsyn över elnätsföretagen och ställer krav på att överföringen av el håller god kvalitet utan för många elavbrott och störningar. Tillsynen utgår från den avbrottsdata elnätsföretagen är skyldiga att varje år rapportera till Ei. Ei presenterar varje år en sammanställning som baseras på denna avbrottsdata där den…

Continue reading

Östersund utsedd till Årets studentstad 2018/2019

Sveriges förenade studentkårer, SFS, har sedan 1999 delat ut utmärkelsen Årets Studentstad. Utmärkelsen ges till en stad som på ett aktivt sätt arbetar för att främja studenters situation och levnadsförhållanden. En del av syftet är att lyfta goda exempel på vad staden gör för att förbättra för studenters situation, och…

Continue reading

Östersund most student-friendly town in Sweden

The Swedish National Union of Students has since 1999 awarded the price “Student City of the Year” to a town or city that actively works to attract,  improve and support the students’ conditions and in doing so inspire other cities to follow. This year Östersund and the Mid-Sweden University was…

Continue reading

Recent MIDSKOG article

In the recent issue of Svenska Vindkraft’s (Swedish Windpower Association) magazine, an extensive article presents the work being done by The Power Region to establish energy intensive industries in the region along with the construction of the new substation at MIDSKOG, only 30 km outside Östersund. Read the article here…

Continue reading

Ny Re-fit site möjlighet

Kantverket – en privatägd fastighet för långtidshyra, byggd 2008, som idag inrymmer en verktygsbutik. Här erbjuds 2450 kvm yta med 8 m i takhöjd, plus ytterligare ca 40 kvm kontorsyta. Beläget i ett industriområde strax utanför Östersund med bara 15 min till flygplatsen. Fastigheten är mycket lämpligt placerad för att…

Continue reading

New Re-fit site option

Kantverket – a privately owned property available for long-term lease, built in 2008, today housing a tool sales warehouse. It offers some 2450 sq.m of space at 8m ceiling height plus additional 40 sq.m office space. Located just outside Östersund city, in an industrial zone and a mere 15 min…

Continue reading