Vindkraftcentrums branschforum

På våra breddgrader finns förnybara energiresurser i form av vatten och vind och det ger förutsättningar för ny elintensiv industri. Det kan handla om datacenter, vätgasproduktion, batterifabrik, plast och komposittillverkning. Här kan energin användas vid källan.

Continue reading

Midskog National Grid Substation Upgrade

The Midskog national grid substation located 20 miles east of Östersund has reached its service life and is currently being upgraded to meet operational reliability requirements and to connect even more renewable power generation. The upgraded station will be located 1 mile south of its original location.  The new upgraded area will…

Continue reading

Rekordinv­estering i stamnätsstation när knutpunkt förnyas

Genrebild stamnätsstation i stamnätet, foto Tomas Ärlemo

Stamnätsstationen Midskog strax nordost om Östersund ska förnyas då den har uppnått sin tekniska livslängd. Stationen är en av alla viktiga knutpunkter i det svenska stamnätet och förnyelsen om ca en kvarts miljard är den största stationsinvesteringen som hittills gjorts. Stamnätet för el omfattar 15 000 km ledningar och 160…

Continue reading

Massive Infrastructure Backbone Project Opened

Telia’s subsidiary Skanova finished the new Swedish fiber project Skanova Backbone North. The 1250 km (777 miles) long cable between Örebro, Östersund, and Luleå took 3 years to build. The total cost of more than 44 million USD makes it one of the largest investments in digitization of Sweden.

Continue reading

Lower Electricity Tax for Data Centers in Sweden

The Government of Sweden has implemented a change to the Swedish electricity tax system from January 2017. The change will be beneficial for future investments to The Power Region, cutting off total electricity costs for data centers by up to 40%. Electricity prices in The Power Region are now among the…

Continue reading